Historie sboru

Český akademický sbor, který původně vznikl jako Pěvecký sbor MU a pod tímto názvem vystupoval až do roku 2017, se za dobu své existence trvale umístil v povědomí nejen brněnských posluchačů. Uskutečnil řadu koncertů v ČR i v zahraničí a zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních sborových festivalů, na kterých získal jen ta nejvyšší ocenění.

Sbor čítající šedesát zpěváků z řad studentů a absolventů všech brněnských univerzit se v poslední době mimo jiné prezentuje spíše jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Der Leipziger Universitätsorrchester aj.), kdy nastudoval např. Brahmsovo Německé requiem, Brucknerovo, Dvořákovo, Pololáníkovo a Ebenovo Te Deum, kantáty Kytice a Otvírání studánek Bohuslava Martinů, oratorium Nostradamus současného brněnského skladatele Michala Košuta, Vivaldiho a Poulencovo Gloria, Rybovu Českou mši vánoční, Rossiniho Stabat Mater, Korunovační mši W. A. Mozarta, která zazněla na zahajovacích koncertech sezony 2012/2013 v pardubické filharmonii, Rutterovo a Slimáčkovo Magnificat, nově se také podílí na operním představení Národního divadla Brno: Bohuslav Martinů – Hry o Marii v sezóně 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 či na soudobé operní inscenaci finské skladatelky Kaija Saariaho – Láska na dálku v sezóně 2016/2017 ad.

Těleso je pravidelně využíváno k natáčení filmové a scénické hudby spolu s orchestry a předními sólisty (Zlín 2014 – 2CD | DVD | Blu-ray Tarja Turunen & Mike Terrana – „Beauty & The Beat“, Zlín 2011 – Thomas Bergersen (Nor) CD „Sun“, Brno 2010 hudba k filmu „Fire of Conscience“, Dolní Bojanovice 2007 hudba k filmu „Three Kingdoms – Resurrection of the Dragon“).

Příjemným exkurzem ze světa tzv. vážné hudby jsou zpěvákům ojedinělé projekty, kdy se podílí na produkci koncertů hvězd nonartificiální hudby (Manowar 2005 a 2007, Tarja Turunen & Mike Terrana 2013 ad.).

Dirigentem a sbormistrem Českého akademického sboru je od samotného založení v roce 2004 MgA. Michal Vajda. Svým citlivým přístupem a jasnou hudební představou dokáže svůj sbor přivést k výkonům srovnatelným s výkony profesionálních pěveckých těles, což je pravidelně ceněno nejen v rámci mezinárodních soutěžních klání mezi sbory, porotci a odbornou kritikou, ale i pravidelnou spoluprací s profesionálními orchestry i dirigenty.