Historie sboru

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se za dobu své existence trvale umístil v povědomí nejen brněnských posluchačů. Uskutečnil řadu koncertů v ČR i v zahraničí a zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních sborových festivalů, na kterých získal jen ta nejvyšší ocenění.

Sbor čítající okolo šedesáti zpěváků z řad studentů Masarykovy univerzity se v poslední době mimo jiné prezentuje spíše jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Der Leipziger Universitätsorrchester aj.), kdy nastudoval např. Brahmsovo Německé requiem, Brucknerovo, Dvořákovo, Pololáníkovo a Ebenovo Te Deum, kantáty Kytice a Otvírání studánek Bohuslava Martinů, oratorium Nostradamus současného brněnského skladatele Michala Košuta, Vivaldiho a Poulencovo Gloria, Rybovu Českou mši vánoční, Rossiniho Stabat Mater, Korunovační mši W. A. Mozarta, která zazněla na zahajovacích koncertech sezony 2012/2013 v pardubické filharmonii, Rutterovo a Slimáčkovo Magnificat, nově se také podílí na operním představení Národního divadla Brno: Bohuslav Martinů – Hry o Marii v sezóně 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 či na soudobé operní inscenaci finské skladatelky Kaija Saariaho – Láska na dálku  v sezóně 2016/2017 ad.

Sbor zkouší pravidelně v pondělí a ve středu od 18.30 do 21.30 hodin na Pedagogické fakultě MU, Poříčí 31, 2. poschodí, učebna 36. Pravidelně jezdí na víkendová pracovní soustředění a sdružuje 60 mladých zpěváků v hlasových skupinách SATB.

Dirigentem a sbormistrem Pěveckého sboru MU je od samotného založení v roce 2004 MgA. Michal Vajda. Svým citlivým přístupem a jasnou hudební představou dokáže svůj sbor složený z amatérských zpěváků přivést k výkonům srovnatelným s výkony profesionálních pěveckých těles, což je pravidelně ceněno nejen v rámci mezinárodních soutěžních klání mezi sbory, porotci a odbornou kritikou, ale i pravidelnou spoluprací s profesionálními orchestry i dirigenty.